Αφίσα

Ως μέσο προβολής και διαφήμισης, η αφίσα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι οποιασδήποτε εκδήλωσης ή άλλου σημαντικού γεγονότος. Το άριστο δημιουργικό (μακέτα), η ποιότητα εκτύπωσης και η αμεσότητα στην παράδοση είναι τρία βασικά χαρακτηριστικά τα οποία η επιχείρηση μας τα παρέχει στο απόλυτο.