Δίχτυ

Ως μέσο προβολής το δίχτυ (mesh) αποτελεί τον ιδανικότερο τρόπο ένδυσης κτιρίων και γενικά μεγάλων εξωτερικών επιφανειών που εκτίθενται σε ακρέες καιρικές συνθήκες (ήλιος - αέρας).