Κάρτα

Η επαγγελματική κάρτα είναι απαραίτητο εργαλείο δουλειάς για όλους τους σύγχρονους επαγγελματίες. Γνωρίζοντας πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η πρώτη
εικόνα σε ένα επαγγελματικό ραντεβού ή σε μια πρώτη επαγγελματικήεπαφή, ρίξαμε ιδιαίτερο βάρος στη δημιουργία της μακέτας, στο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση αλλά και στην τελειοποίηση (αν ζητηθεί) αυτής.